အႀကီးက်ယ္ဆုံးအလုပ္


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

မသိတုန္းက မသိသလိုေနခဲ့ တာ ကိစၥမရွိဘူး၊ သိၿပီးတဲ့အခါက် ေတာ့ ျပင္ဖို႔ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ဒီတစ္ခါေျပာင္းရင္ေျပာင္း၊ ေနာက္ဆို ေျပာင္းေပးမယ့္လူလည္း မရွိဘူး၊ ေျပာင္းေပးဖို႔ရာအခ်ိန္ေတြလည္း ကုန္ ေတာ့မယ္မွတ္ပါ။
မဂၢင္အလင္းေရာင္ ေပၚေနတုန္း ေအးခ်မ္းတဲ့ နိေရာဓသစၥာနိဗၺာန္ဆီ သြားၾကပါ။ အပါယ္လမ္းက ဆင္းရဲ လမ္း၊ သုဂတိလမ္းက ေခတၱအပန္း ေျဖတဲ့လမ္း..မဆုံးဘူး။ လမ္းတကာ့ လမ္းထဲမွာ မဂၢင္လမ္းသာ ခ်မ္းသာ အဆုံးပို႔တယ္။ ေရာက္ဖူးသူကလည္း သာယာလို႔ျပန္ေခၚတာ။ ဘုရားက ဝိပႆနာ႐ႈဖို႔ ၁၇၉၂ ႀကိမ္ ကိုယ္ တိုင္မွာခဲ့တယ္။ လွဴဒါန္းတာ၊ ေပး ကမ္းတာအသာထားၿပီး သူေျပာတဲ့ တရားအတိုင္းက်င့္ၿပီး သူ႔ကို တရားနဲ႔ ပူေဇာ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီအလုပ္ဟာ မလုပ္မျဖစ္တဲ့အထဲမွာ အႀကီးက်ယ္ ဆုံးအလုပ္။
သားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေမာ္ေရး၊ ၾ<ြကားေရးေလး အေရးႀကီးၿပီး လူ႔ေအာက္က်မွာေၾကာက္ေနရင္ လူ႔ ေအာက္တင္မကပါဘူး၊ ဒယ္အိုးက် ေအာင္ က်ၾကပါလိမ့္ဦးမယ္။     ။

ေက်းဇူးရွင္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
၂ဝဝ၇ မတ္လထုတ္ မိုးကုတ္တရားမတၱျမားအျမဳေတမွ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s