ကမၻာ႕ကယ္တင္ရွင္ႀကီး ႏွစ္ဦး


မေကာင္းမႈေတြကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ျပဳတတ္တဲ့ မရွက္ျခင္း မေၾကာက္ျခင္းတရားႏွစ္ပါးရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ကမၻာ့သူေကာင္းျပဳတရားလို႔ ဆိုရမယ့္ ဟီရိၾသတ္ၱပ္ၸတရားႏွစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ဟီရိက ရွက္တာ၊ ၾသတ္ၱပ္ၸက ေၾကာက္တာ၊ ဘာကိုရွက္ၿပီး ဘာကိုေၾကာက္ရမွာလဲ။ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္ရ ေၾကာက္ရမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ ဟီရိၾသတ္ၱပ္ၸဆိုတာ သုစ႐ိုက္တရားမ်ားရဲ႕ ပဲခူးဆားပဲ။
တစ္ဖက္သား အက်ဳိးမ်ားေစ ခ်င္တယ္၊ ခ်မ္းသာေစခ်င္တယ္ဆို ရင္ ဒီတရားႏွစ္ပါး လက္ကိုင္ထား ၾကပါ။ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဒီတရားႏွစ္ပါးသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ၊ ဟီရိၾသတၱပၸတရား လက္ကိုင္ထားရင္ လူလူခ်င္း၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း.. ႏႈတ္ဖြင့္ လက္ေရာက္ မေျပာနဲ႔၊ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားေတာ့ဘူး။ ဒီလိုျပစ္မွား ေစာ္ကားျခင္းမရွိေတာ့လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းကေန ကမၻာတစ္၀န္းလုံးအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ၾကားႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ထြန္းကားႏိုင္ပါၿပီ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၀ ျပည္႕ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အေကာင္းဆုံးကို ရေအာင္ယူမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s