အျပေလာက္အတုခိုး အက်ထိအတုမခိုးမိေစႏွင့္


ထင္ေပၚသူတို႔၏လုပ္ရပ္ လူတိုင္းလွ်င္ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္၏။ သို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ကာမစံအိမ္တို႔ အတြက္ ဇိမ္ခံပစ္ၥည္းမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ေပးတတ္ရာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွန္သေရြ႕ တစ္ကမ္ၻာလုံး ကပင္ မ်က္စိက်ေနေခ်၇ာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေသြးပူသြမ္းသေလာက္ ငန္းဖမ္း အဆန္းစုံ အကုန္လိုက္ေလ့ရွိၾက၏။ သူတစ္ပါးတို႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ အဆန္းစုံ အကုန္လိုက္တုေနျခင္းမ်ားသည္ သူ႔ပစၥည္း အလကားေၾကးျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေပးေနသည္ႏွင့္လည္းတူ၏။
သို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအတုခိုး သူတစ္ပါးပစ္ၥည္းငွားျဖင့္ ပြဲတိုးေနျခင္းမွန္သမွ် အလကား အငွားလိုက္ ေပးေနျခင္းမွ်သာ။ ထိုသို႔ အတုပိုက္လ်က္က အငွားလိုက္ေနျခင္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ျပမွ်ျဖစ္ေသာ အ၀တ္အစား မ်ားျဖင့္ အတုလုပ္ျပျခင္း၊ သီဆိုတီးမႈတ္မႈအသံဟန္မ်ားျဖင့္ အတုလုပ္ျပျခင္းေလာက္ဆို ေတာ္ေသး၏။ လူမပြန္း ေသြးမစြန္းေသး၊ အကယ္တိတိ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အရွက္အေၾကာက္မဲ့ဓေလ့မွ ေပၚထြန္းလာ ေသာ ကာမမိုက္မွားမႈႀကီးကိုပါ ကိုယ္ႀကံဳပါး၍ အငွားလိုက္မိပါေသာ္ကား ဖာမရေထးမရေသာ အမဲ ကြက္ႀကီးမ်ား အကြက္လိုက္ အကြက္လိုက္ စြန္းထင္းမည္ျဖစ္ရကား အရြယ္ကုန္၍ စာရင္းပိတ္ မဲပိတ္မွ် ထင္က်န္ေနရစ္မည္၊ ေနာက္လူတို႔ အတုခိုး မဲခိုးမွ် သာ ရလိုက္ေခ်ေတာ့မည္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂-ေအာက္တိုဘာထုတ္ နီတိျဖင့္စကားေျပာဆိုျခင္းမွ  ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္
This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s