လက္သီးပုန္း


ပညာရွိတို႔၏ ႐ႈတ္ခ်လိုရာမွျဖစ္ေသာ အၿပံဳး..၊ အႀကိဳက္ႀကီးသူတို႔၏ မ်ဳိသိပ္ထားေသာအႀကံ၊ အမုန္း ႀကီးသူတို႔၏ ကလဲ့စားေခ်လိုေသာ အတြင္းႀကိတ္..ထိုအားလုံး တပ္အပ္သိ၊ သိရန္မလြယ္ကူေခ်၊ သိရန္ မလြယ္ကူသေလာက္လည္း ခုခံျပင္ဆင္ရန္ မလြယ္ကူေခ်၊ ေက်နပ္သည္အထိ ရွင္းျပရန္သေဘာထား ခ်င္းကပ္ၿငိဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရန္ကား သာ၍သာ၍ပင္ မလြယ္ကူေခ်။
ေရေအာက္ငုပ္ေနေသာ ငါး၏ သြားရာလမ္း မွန္းဆ၍ ရေကာင္းရမည္၊ မိန္းမတို႔အတြင္းသေဘာေႏွာ ၾကည့္က ရေကာင္းရမည္၊ ထိုသို႔ဆိုခဲ့ၿပီးတို႔၏ အတြင္းသေဘာတို႔ကိုကား ပညာရွိေလ ပိရိေလျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အႀကံႀကီးေလ သိပ္သည္းေလျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မည္သို႔ မွ် မွန္းဆမရႏိုင္။ သို႔ေၾကာင့္ တစ္ဇြတ္ထိုးသမားထက္ ေသြးေအးေအး ႀကိတ္ႀကံ အတြင္းဆန္သမားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္၊ တစ္ဖန္ လူမိုက္ပိရိ အႀကံရွိထက္ ပညာရွင္ အား အထူးေနာက္ အထူးလိုက္၍ပင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အၿပံဳးလိုက္ ႀကိဳက္၍ခ်ည္းမတင္ရာ၊ ဒုန္းတိုက္ တိုက္ မိုက္၍ခ်ည္း မထင္မွတ္ရာ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ထုတ္ နီတိႏွင့္စကားေျပာဆိုျခင္းမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s