မပ်င္းနဲ႔


ဒီပါမာမဆုံးခင္ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ၾကတုန္းက ၂ ရက္လုံးလုံး တရား ထိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူေျပာတာက ၂ ရက္ တရားပတ္စခန္း သြား၀င္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ၂ ရက္လုံးလုံး တစ္ဆက္တည္း တစ္ခ်ိန္တရားထိုင္ပါတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ရယ္ေနပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ အေလွ်ာ့မေပးဘဲ က႐ုဏာတရားနဲ႔ ဒီပါမာက ႐ိုး႐ိုးေလး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာလိုက္တာကေတာ့ `မပ်င္းနဲ႔´ တဲ့။

(ဂ်ဳိးဇက္ဂိုးလ္စတိန္း)

(`ဒီပါမာ´ ၀ိပႆနာတရားျပဆရာမႀကီးတစ္ဦး၏ ႐ုပ္ပုံလႊာ၊ ၀င္းမင္းေထြး ဘာသာျပန္သည့္စာအုပ္မွ)

This entry was posted in စာအုပ္မ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s