Author Archives: amgmaung

ဆုတ္ဇာတ္


ေလာကႀကီးရွိ လူသားႏွင့္သတၱ၀ါအမ်ားတို႔ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ မိစၦာ ဖန္ဆင္းရွင္သမားႀကီးတို႔သည္ (က) စိတ္က အႀကံအစည္ျပဳလုပ္ေပးမည္။ (ခ) ဒုတိယ ကိုယ္ႏႈတ္ တို႔က ေျမလွန္စနစ္ျဖင့္ သယံဇာတမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးၾကမည္။ သို႔မဟုတ္ ေတာရွင္းေျမဆြျဖင့္ ဥတုထိန္း မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ၾကမည္။ (ဂ) ထို႔ေၾကာင့္ ေျမေၾကာမ်ားပ်က္ ေျမဆီမ်ားလည္း မတက္၊ မိုးေလမ်ားက လည္း ကြက္က်ားျဖစ္လာၾကေတာ့ကာ ဥတုအေျခမမွန္ ျဖစ္လာ ေနေခ်ၿပီ။ (ဃ) ဥတုမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား အထြက္ယုတ္ေလ်ာ့ ျခင္း၊ ၾသဇာသတၱိမ်ား မပါလာေတာ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းလ်က္ရွိေနၿပီ။ … Continue reading

| Leave a comment

ဒိ႒ိႀကိဳးျဖတ္မွ လြတ္လပ္ေရးရမယ္


အ၀ိဇၨာလက္ေအာက္မွာ သူစီမံသလိုလုပ္တဲ့ကုသိုလ္လည္း အိုေဘး၊ နာေဘး၊ ေသေဘးမွာ လမ္းဆုံးတယ္။ မသာျဖစ္ေအာင္လုပ္ တဲ့ ကုသိုလ္ျဖင့္ ဘယ္ေကာင္းမွာလဲ။ ဘုန္းႀကီးက ဒါနပယ္တာမဟုတ္ဘူး။ ၀ဋ္ကုသိုလ္မလုပ္ပါနဲ႔။ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လို႔ ခႏၶာႀကီးရြံ႕မုန္းလို႔ လွဴပါတယ္၊ တန္းပါတယ္ဆို ခႏၶာကို ေပါင္ လုပ္ပါ၊ ႏို႔မို႔ရင္ ဒီမသာ မခ်ရေသးဘူး၊ ေနာက္မသာ ဆုေတာင္းတာက ေစာေနတယ္။ ဒီအသိၪာဏ္ရွိတဲ့ဘ၀မွာ “ၪာဏ္ဓား”ကို “သမာဓိေက်ာက္ဖ်ာ” ေပၚတင္ၿပီး ၀ီရိယတည္းဟူေသာလက္နဲ႔ ၿမဲၿမဲကိုင္ေသြးလုိက္ရင္ ထက္လာပါလိမ့္မယ္၊ ဒီၪာဏ္ဓားနဲ႔ ဒိ႒ိႀကိဳးျဖတ္လိုက္ရင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီ။ ေလာကုတၱရာမဂ္ဓားကိုရမယ္ဆိုရင္ တစ္သံသရာလုံးခ်ည္ထားတာကို တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ တစ္စကၠန္႔တည္းနဲ႔ … Continue reading

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

လူ႔အခြင့္အေရး အလကားေၾကး ေပးစားမသြားႏွင့္


အထက္ေန နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ လူတို႔ကဲ့သို႔ အေျခစုခြင့္မရ၊ အလကားေနဘ၀ျဖင့္ အခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးၾကရ သည္။ ေအာက္ေန အပယ္ခံသားမ်ားတြင္လည္း ငရဲသားတို႔သည္ လူတို႔ကဲ့သို႔ အေျချပဳခြင့္မရ၊ အလကားေသဘ၀ျဖင့္ပင္ အခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးၾကရသည္။ တိရစၦာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္တို႔သည္လည္း လူတို႔ကဲ့သို႔ အေျချပဳခြင့္မရ အလကားေလ ဘ၀ျဖင့္ပင္ အခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးၾကရသည္။ လူမွာမူကား တစ္ရက္ေန တစ္ရက္အေျခစုခြင့္ျပဳခြင့္ရ ဘူတ႐ုပ္မ်ား ရွိေနၾက၏။ တစ္ခုလုပ္ တစ္ခုသ႐ုပ္ သိခြင့္ၾကည့္ခြင့္ရ ၪာဏ္မ်ားလည္း ထင္ရွားရွိေနၾက၏။ သို႔စဥ္လ်က္ သူ႔မိသူ႔ဖတို႔ကေမြးေသာ သားသမီး ဘႀကီးႏြား အလကားေက်ာင္းနည္းျဖင့္.. လင္ႀကီးမယား အရာထား အလကားေၾကး … Continue reading

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

သခင္မ်ဳိးစစ္စစ္


ေလာကႆ ဥတၱေရာ ေလာကုတၱေရာဟူ၍ ဆိုထားေလရာ ေလာကထဲမွ ခြဲထြက္သြားျခင္းသည္ ေလာကုတ္ဟူ၍ပင္၊ လူသားတိုင္း တစ္ေန႔ လူ႔ေလာကထဲမွထြက္ ေသဘက္သက္က်ရဦးမည္သာ။ ထိုသို႔ လူ႔ေလာကထဲမွ ခြဲထြက္ၾကရာ၌ အခ်ဳိ႕ကား လူ႔ရြာလူ႔ဘာသာျဖင့္ လူ႔ကာမဂုဏ္ကစားကြက္အၾကား မိမိခႏၶာ အ႐ႈံးထားလ်က္ က လုံးပါးပါးကာ ထြက္ခြာသြားရ ရွာသည္။ အခ်ဳိ႕ကား ကာမႏြံ အကၽြံမခံ ဓမ္ၼလြန္တန္ျပန္ျဖင့္ ကာမေပၚ ဓမၼဖက္ အႏိုင္ျဖင့္ပိုင္းထြက္ ထြက္ခြင့္ရသြားၾကသည္။ ထိုတြင္ ကာမ ေလာင္းကစားအၾကား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေရြးမသြားႏိုင္သူက မ်ား၏။ ကံေႂကြးေဟာင္း ေတာင္းစား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ … Continue reading

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

ကမၻာ႕ကယ္တင္ရွင္ႀကီး ႏွစ္ဦး


မေကာင္းမႈေတြကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ျပဳတတ္တဲ့ မရွက္ျခင္း မေၾကာက္ျခင္းတရားႏွစ္ပါးရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ကမၻာ့သူေကာင္းျပဳတရားလို႔ ဆိုရမယ့္ ဟီရိၾသတ္ၱပ္ၸတရားႏွစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ဟီရိက ရွက္တာ၊ ၾသတ္ၱပ္ၸက ေၾကာက္တာ၊ ဘာကိုရွက္ၿပီး ဘာကိုေၾကာက္ရမွာလဲ။ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္ရ ေၾကာက္ရမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ ဟီရိၾသတ္ၱပ္ၸဆိုတာ သုစ႐ိုက္တရားမ်ားရဲ႕ ပဲခူးဆားပဲ။ တစ္ဖက္သား အက်ဳိးမ်ားေစ ခ်င္တယ္၊ ခ်မ္းသာေစခ်င္တယ္ဆို ရင္ ဒီတရားႏွစ္ပါး လက္ကိုင္ထား ၾကပါ။ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဒီတရားႏွစ္ပါးသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ၊ ဟီရိၾသတၱပၸတရား လက္ကိုင္ထားရင္ လူလူခ်င္း၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း … Continue reading

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

ကမၻာဖ်က္လက္နက္ႀကီးႏွစ္ခု


ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန စတဲ့ ကိေလသာဆယ္ပါးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဟာ “အဟီရိက”လို႔ေခၚတဲ့ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း မသိေတာ့ လို႔ မရွက္မရြံ႕နဲ႔ မည္းညစ္ေစတဲ့ သေဘာရယ္၊ “အေနာတပ္ၸ”လို႔ေခၚ တဲ့ မေၾကာက္မလန္႔နဲ႔ မည္းညစ္ေစတတ္တဲ့သေဘာရယ္..အဲဒီ မရွက္ျခင္းမေၾကာက္ျခင္းဟာ ကိေလသာ ဆယ္ပါးရဲ႕ ပဲခူးဆားပဲ။ ကမၻာေလာကကို အက်ည္းတန္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ကမၻာဖ်က္လက္နက္ႀကီး ႏွစ္ခုပဲ။ ေလာကႀကီးမွာ ျဖစ္ပြားၿပီး၊ ျဖစ္ပြားဆဲ၊ ျဖစ္ပြားအံ့ေသာ ဒုစ႐ိုက္မွန္သမွ် အဲဒီမရွက္ျခင္း၊ မေၾကာက္ျခင္းရဲ႕ လက္ခ်က္ေတြခ်ည္းပဲ။ လူ လူခ်င္း၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းျပည္ … Continue reading

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

ဉာဏ္ေကာင္းစု ဥတုမတတ္သာ


သတၱ၀ါတိုင္း ဘ၀ကို ကံစီမံ၊ ခႏၶာကိုကား ဥတုက ျပဳျပင္ခံထားၾကရရာ ကံကလည္း မသန္၊ ဥတု ကလည္း ထန္ဦးမည္ဆိုပါက ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ အၾကား ညပ္ပါသြားေတာ့သည္သာ၊ အကယ္တိတိ ထိုအတိတ္ ပါကံကိုလက္ရွိကံျဖင့္ ျဖည့္ေဆာင္းေဆာင္းေပးရာတြင္ ကံကလည္း သမထ၀ိပႆနာ အထြတ္တင္ထားေသာ ဓမၼကံျဖစ္ေနမည္၊ ထိုဓမၼကံတုိ႔အၾကား အသိၪာဏ္မဂ္ ဖိုလ္ၪာဏ္မ်ားကပါ ဌာပနာအျဖစ္ ေပါက္ဖြားေနဦးမည္ဆိုပါက.. ထိုလူသား ဥတုဘယ္ေလာက္ ထန္ထန္ ဥတုဒဏ္ မခံရေတာ့ပါ။ အကယ္တိတိ သည္မွ်အထိ ကံအထု ၪာဏ္စုက ဖိအားမရႏိုင္ေသာ္မွ ယေန႔ေခတ္ကို တီထြင္ေပးေနၾကေသာ … Continue reading

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment