အိပ္သူမ်ား က်ား၀မ္းသာ


ဗီဇသတ္ၱိမွ ဇ,ျပလ်က္ရွိေသာ ဇာတိမာန္၊ အလွ ဓန ပညာတို႔မွ အားျပလ်က္ရွိေသာ ကိေလသာ့မာန္၊ သဒၶါ ဆႏၵတို႔မွ အားျပလ်က္ရွိေသာ ေနကၡမမာန္၊ ထိုမာန္မ်ား လူသားတိုင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ဳိးရွိေနၾကၿမဲသာ။ ထိုစဥ္ အထက္မာန္ႏွစ္မ်ဳိးကား ယုတ္ညံ့ေသာေနရာ၌ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ ဟိနမာန္၊ ေအာက္ဆုံးအမ်ဳိးကား ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၌သာ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ပဏီတမာန္၊ တစ္ဖန္ ဇာတိမာန္ကား လူ မဆိုထားဘိ တိရစ္ၦာန္မ်ားပင္ရွိေခ် ရာ အမ်ားသုံးေသာ မာန္ပစၥည္း တည္း။
ေလာကတြင္းသို႔ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ဘာသာတစ္ခုခု ကိုယ္စားျပဳလ်က္က ၀င္ေရာက္လာ သူ လူမွန္သမွ် ထိုမာန္ကား ရွိကို ရွိရမည္သာ၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိမွ ဘ၀ႏွင့္တကြ အစစတိုးတက္သည္ ကို သတိျပဳ၊ ယေန႔ ကမ္ၻာလည္း တိုင္းျပည္တုိင္း လူမ်ဳိးစုံ၊ ဘာသာစုံ၊ ၀ါဒစုံ အကုန္ေရာေထြးလ်က္ရွိေခ်ရာ မာန္မႏိုးေသာလူမ်ဳိး ထီးက်ဳိးစည္ ေပါက္ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ၾကရေတာ့ သည္သာ။
စီးပြားေရးကို ခုန္အုပ္လိုေသာ က်ားငစဥ္းလဲ၊ ဘာသာေရးကို ခုန္အုပ္လိုေသာ က်ားငစဥ္းလဲ၊ လူမ်ဳိးေရးကို ခုန္အုပ္လိုေသာ က်ားငစဥ္းလဲ..ထိုက်ားမ်ားကား အိပ္ေနသူမ်ားေလ ၀မ္းသာေလသာ၊ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ မႏိုးၾကား၊ က်ားစားခံရမည္၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ မႏိုးၾကား က်ားစားခံရမည္။ တိုင္းခ်စ္စိတ္ ဓာတ္မႏိုးၾကား က်ားစားခံရမည္။ ေဒါသျဖစ္မွ ႏိုးျခင္းထက္ ဇႏိုးႏိုးဖို႔လိုသည္။ ဇႏိုးႏိုးျခင္းထက္ သတိ အလိမၼာ ၪာဏ္ပညာႏိုး ႏိုးဖို႔လိုသည္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂-ေအာက္တိုဘာလထုတ္ နီတိျဖင့္စကားေျပာဆိုျခင္း-မွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္။

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

လက္သီးပုန္း


ပညာရွိတို႔၏ ႐ႈတ္ခ်လိုရာမွျဖစ္ေသာ အၿပံဳး..၊ အႀကိဳက္ႀကီးသူတို႔၏ မ်ဳိသိပ္ထားေသာအႀကံ၊ အမုန္း ႀကီးသူတို႔၏ ကလဲ့စားေခ်လိုေသာ အတြင္းႀကိတ္..ထိုအားလုံး တပ္အပ္သိ၊ သိရန္မလြယ္ကူေခ်၊ သိရန္ မလြယ္ကူသေလာက္လည္း ခုခံျပင္ဆင္ရန္ မလြယ္ကူေခ်၊ ေက်နပ္သည္အထိ ရွင္းျပရန္သေဘာထား ခ်င္းကပ္ၿငိဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရန္ကား သာ၍သာ၍ပင္ မလြယ္ကူေခ်။
ေရေအာက္ငုပ္ေနေသာ ငါး၏ သြားရာလမ္း မွန္းဆ၍ ရေကာင္းရမည္၊ မိန္းမတို႔အတြင္းသေဘာေႏွာ ၾကည့္က ရေကာင္းရမည္၊ ထိုသို႔ဆိုခဲ့ၿပီးတို႔၏ အတြင္းသေဘာတို႔ကိုကား ပညာရွိေလ ပိရိေလျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အႀကံႀကီးေလ သိပ္သည္းေလျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မည္သို႔ မွ် မွန္းဆမရႏိုင္။ သို႔ေၾကာင့္ တစ္ဇြတ္ထိုးသမားထက္ ေသြးေအးေအး ႀကိတ္ႀကံ အတြင္းဆန္သမားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္၊ တစ္ဖန္ လူမိုက္ပိရိ အႀကံရွိထက္ ပညာရွင္ အား အထူးေနာက္ အထူးလိုက္၍ပင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အၿပံဳးလိုက္ ႀကိဳက္၍ခ်ည္းမတင္ရာ၊ ဒုန္းတိုက္ တိုက္ မိုက္၍ခ်ည္း မထင္မွတ္ရာ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ထုတ္ နီတိႏွင့္စကားေျပာဆိုျခင္းမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္။

Leave a comment

အစစ္အမွန္ေအာင္ႏိုင္ျခင္း


သူတစ္ပါးအေပၚ မတရားေအာင္ႏိုင္ျခင္းမွန္သမွ် အျပင္ေအာင္ ႏိုင္ျခင္း၊ အျပင္ေအာင္ျခင္းသည္ ေႂကြးမကင္း ကိုယ္တစ္လွည့္ ျပန္ခံရဖို႔အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ ေႂကြးျပန္ဆပ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ အတိုးနဲ႔အၫြန္႔နဲ႔ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ခံရမယ္။ ဒီေတာ့ အျပင္မွာ တစ္ခါႏိုင္တိုင္း သံသရာမွာ အႀကိမ္ ႀကိမ္႐ႈံးရလိမ့္မယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကို ဒုက္ၡေပးလိုက္ရလို႔ ကိုယ္က ႏိုင္ၿပီမထင္ပါနဲ႔။ ဒါေသက ႏိုင္သြား တာပါ။ ခိုင္းသလို လုပ္ေလ ေဒါသ က ေရာင့္တက္ေလ။
အျပင္တစ္ခါႏိုင္တိုင္း အတြင္း တစ္ခါ႐ႈံး..
ဒီႏႈန္းနဲ႔ သံသရာခရီးသြားခဲ့ၾကလို႔ ေအာက္ရပ္အပါယ္ဘုံေတြမွာ ေရစုန္ေမ်ာေနတာ၊ မႀကိဳက္စိတ္ ေဒါသျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္ သတိနဲ႔သာေစာင့္ၿပီး အႏိုင္သတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ အတြင္းရန္ ေဒါသကိုလည္းေအာင္ ၿပီးသား၊ အျပင္ရန္ကိုလည္း အမုန္းပြားစရာ မလိုေတာ့လို႔ ေအာင္ၿပီးသား၊ အတြင္းကိေလသာကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသာလွ်င္ အစစ္အမွန္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း..။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၁-ေဖေဖာ္၀ါရီထုတ္ အစစ္အမွန္တရားစုမွ  ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

ကမၻာ႕ကယ္တင္ရွင္ႀကီး ႏွစ္ဦး


မေကာင္းမႈေတြကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ျပဳတတ္တဲ့ မရွက္ျခင္း မေၾကာက္ျခင္းတရားႏွစ္ပါးရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ့ ကမၻာ့သူေကာင္းျပဳတရားလို႔ ဆိုရမယ့္ ဟီရိၾသတ္ၱပ္ၸတရားႏွစ္ပါးျဖစ္တယ္။ ဟီရိက ရွက္တာ၊ ၾသတ္ၱပ္ၸက ေၾကာက္တာ၊ ဘာကိုရွက္ၿပီး ဘာကိုေၾကာက္ရမွာလဲ။ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္ရ ေၾကာက္ရမွာ၊ ဒါေၾကာင့္ ဟီရိၾသတ္ၱပ္ၸဆိုတာ သုစ႐ိုက္တရားမ်ားရဲ႕ ပဲခူးဆားပဲ။
တစ္ဖက္သား အက်ဳိးမ်ားေစ ခ်င္တယ္၊ ခ်မ္းသာေစခ်င္တယ္ဆို ရင္ ဒီတရားႏွစ္ပါး လက္ကိုင္ထား ၾကပါ။ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဒီတရားႏွစ္ပါးသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ၊ ဟီရိၾသတၱပၸတရား လက္ကိုင္ထားရင္ လူလူခ်င္း၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း.. ႏႈတ္ဖြင့္ လက္ေရာက္ မေျပာနဲ႔၊ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားေတာ့ဘူး။ ဒီလိုျပစ္မွား ေစာ္ကားျခင္းမရွိေတာ့လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းကေန ကမၻာတစ္၀န္းလုံးအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ၾကားႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ထြန္းကားႏိုင္ပါၿပီ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၀ ျပည္႕ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အေကာင္းဆုံးကို ရေအာင္ယူမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

ကမၻာဖ်က္လက္နက္ႀကီးႏွစ္ခု


ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန စတဲ့ ကိေလသာဆယ္ပါးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဟာ “အဟီရိက”လို႔ေခၚတဲ့ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း မသိေတာ့ လို႔ မရွက္မရြံ႕နဲ႔ မည္းညစ္ေစတဲ့ သေဘာရယ္၊ “အေနာတပ္ၸ”လို႔ေခၚ တဲ့ မေၾကာက္မလန္႔နဲ႔ မည္းညစ္ေစတတ္တဲ့သေဘာရယ္..အဲဒီ မရွက္ျခင္းမေၾကာက္ျခင္းဟာ ကိေလသာ ဆယ္ပါးရဲ႕ ပဲခူးဆားပဲ။ ကမၻာေလာကကို အက်ည္းတန္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ကမၻာဖ်က္လက္နက္ႀကီး ႏွစ္ခုပဲ။ ေလာကႀကီးမွာ ျဖစ္ပြားၿပီး၊ ျဖစ္ပြားဆဲ၊ ျဖစ္ပြားအံ့ေသာ ဒုစ႐ိုက္မွန္သမွ် အဲဒီမရွက္ျခင္း၊ မေၾကာက္ျခင္းရဲ႕ လက္ခ်က္ေတြခ်ည္းပဲ။
လူ လူခ်င္း၊ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဘာသာအခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးမႈ မွန္သမွ် “မရွက္ျခင္းမေၾကာက္ျခင္း” သာ တရားခံအစစ္ျဖစ္တယ္။ မရွက္ ျခင္း မေၾကာက္ျခင္းတရားႏွစ္ပါး ဟာ မုန္းၿငိဳးျပစ္မွား အာဃာတထားတဲ့ သတၱ၀ါေတြမွာ၊ ကိေလသာအစားစား ၀င္ပူးခံေနရတဲ့ သတၱ၀ါေတြအေပၚမွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ၿပီး ကမၻာေလာကကို ဖ်က္ဆီး ေနၾကတယ္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၀ ျပည္႕ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အေကာင္းဆုံးကို ရေအာင္ယူမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

ဉာဏ္ေကာင္းစု ဥတုမတတ္သာ


သတၱ၀ါတိုင္း ဘ၀ကို ကံစီမံ၊ ခႏၶာကိုကား ဥတုက ျပဳျပင္ခံထားၾကရရာ ကံကလည္း မသန္၊ ဥတု ကလည္း ထန္ဦးမည္ဆိုပါက ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ အၾကား ညပ္ပါသြားေတာ့သည္သာ၊
အကယ္တိတိ ထိုအတိတ္ ပါကံကိုလက္ရွိကံျဖင့္ ျဖည့္ေဆာင္းေဆာင္းေပးရာတြင္ ကံကလည္း သမထ၀ိပႆနာ အထြတ္တင္ထားေသာ ဓမၼကံျဖစ္ေနမည္၊ ထိုဓမၼကံတုိ႔အၾကား အသိၪာဏ္မဂ္ ဖိုလ္ၪာဏ္မ်ားကပါ ဌာပနာအျဖစ္ ေပါက္ဖြားေနဦးမည္ဆိုပါက..
ထိုလူသား ဥတုဘယ္ေလာက္ ထန္ထန္ ဥတုဒဏ္ မခံရေတာ့ပါ။ အကယ္တိတိ သည္မွ်အထိ ကံအထု ၪာဏ္စုက ဖိအားမရႏိုင္ေသာ္မွ ယေန႔ေခတ္ကို တီထြင္ေပးေနၾကေသာ ေခတ္ထမ္းကံႏွင့္ ေခတ္လႊမ္း ၪာဏ္ေလာက္ ေတာက္ႏိုင္ၾကလွ်င္ပင္ ထိုလူသား ေျခေမြးေနမေလာင္၊ လက္ေမြးေနမေလာင္ေသာ ဥတုလက္ေရွာင္ လူသားဘ၀ လွလွပပႀကီး ေရာက္ၾကရ၊ ရၾကရေတာ့မည္သာ။    ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
သာရဏီယကထာမွေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

လူပ်က္ခ်င္ပ်က္ပေစ လူသက္ေတာ့ မပ်က္ေစႏွင့္


လူ႔ဘ၀၏ အျမတ္ဆုံးဥစၥာကား သဒၶါတရားဟူ၍ဆိုထားရာ လူ႔အသက္သည္ သဒၶါတရားပင္တည္း၊ လူဟူသည္ကား ကံအက်ဳိးေပးအရျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔ဘ၀လူ႔ခႏၶာပင္တည္း။ ထိုသို႔ လူ႔ခႏၶာႏွင့္ လူသက္ ႏွစ္ခ်က္ရွိေခ်ရာ လူ႔ခႏၶာ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးလိုက ပ်က္စီးေနေစ၊ လူသက္ေခၚ ယုံၾကည္ခ်က္သဒၶါကား မပ်က္ေစရာ၊ သဒၶါရွိေနသမွ် လူ႔ဂုဏ္သတ္ၱိ ဘာမဆို ျပည့္စုံေစႏိုင္၏။ သဒၶါမရွိက လူပုံသာရွိ လူ႔ဂုဏ္သတ္ၱိမရွိေတာ့ရကား လူ႔ဗ်ဳပ္ၸတ္ႏွင့္ လူ႔ အတၳဳပၸတ္ သ႐ုပ္ဟပ္မိသည္အထိ မျပည့္စုံႏိုင္။
လူ႔ဗ်ဳပၸတ္ကား တလြင့္လြင့္ တလူလူ တံခြန္ထူေလအပင့္ အထက္သို႔ ၀င့္တက္ေနသည္ကို ဆိုေခ်သည္။ လူ႔အတၳဳပၸတ္ကား ထိုသို႔ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္ထက္ျမင့္ အလုပ္၌ ယုံၾကည္ခ်က္ထား ႀကိဳးစားျခင္းကို ဆိုေခ်သည္။ သို႔ေၾကာင့္ သင့္အား တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ပစၥည္းမြဲလိုက မြဲပါေစ သဒၶါေတာ့ မမြဲပါေလ ႏွင့္ဟူ၍ပင္။ ပစၥည္းမရွိသည္ကား ရွာေဖြလွ်င္ ရႏိုင္ေသး၏။ သဒၶါမရွိလွ်င္ကား ရွာေဖြဖို႔ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ေသာေၾကာင့္တည္း။ လူပ်က္လွ်င္ ပ်က္ပါေစ သဒၶါေတာ့ မပ်က္ပါေလႏွင့္၊ လူပ်က္ေသာ္ ေဆး၀ါး တုိ႔ႏွင့္ ကုသေပးရေသး၏၊ သဒၶါပ်က္ေသာ္ကား ေဆးဆရာေခၚ ဖို႔ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္

၂၀၀၂-ေအာက္တိုဘာထုတ္ သာရဏီယကထာမွ

ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

အျပေလာက္အတုခိုး အက်ထိအတုမခိုးမိေစႏွင့္


ထင္ေပၚသူတို႔၏လုပ္ရပ္ လူတိုင္းလွ်င္ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္၏။ သို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ကာမစံအိမ္တို႔ အတြက္ ဇိမ္ခံပစ္ၥည္းမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ေပးတတ္ရာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွန္သေရြ႕ တစ္ကမ္ၻာလုံး ကပင္ မ်က္စိက်ေနေခ်၇ာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေသြးပူသြမ္းသေလာက္ ငန္းဖမ္း အဆန္းစုံ အကုန္လိုက္ေလ့ရွိၾက၏။ သူတစ္ပါးတို႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ အဆန္းစုံ အကုန္လိုက္တုေနျခင္းမ်ားသည္ သူ႔ပစၥည္း အလကားေၾကးျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေပးေနသည္ႏွင့္လည္းတူ၏။
သို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအတုခိုး သူတစ္ပါးပစ္ၥည္းငွားျဖင့္ ပြဲတိုးေနျခင္းမွန္သမွ် အလကား အငွားလိုက္ ေပးေနျခင္းမွ်သာ။ ထိုသို႔ အတုပိုက္လ်က္က အငွားလိုက္ေနျခင္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ျပမွ်ျဖစ္ေသာ အ၀တ္အစား မ်ားျဖင့္ အတုလုပ္ျပျခင္း၊ သီဆိုတီးမႈတ္မႈအသံဟန္မ်ားျဖင့္ အတုလုပ္ျပျခင္းေလာက္ဆို ေတာ္ေသး၏။ လူမပြန္း ေသြးမစြန္းေသး၊ အကယ္တိတိ ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အရွက္အေၾကာက္မဲ့ဓေလ့မွ ေပၚထြန္းလာ ေသာ ကာမမိုက္မွားမႈႀကီးကိုပါ ကိုယ္ႀကံဳပါး၍ အငွားလိုက္မိပါေသာ္ကား ဖာမရေထးမရေသာ အမဲ ကြက္ႀကီးမ်ား အကြက္လိုက္ အကြက္လိုက္ စြန္းထင္းမည္ျဖစ္ရကား အရြယ္ကုန္၍ စာရင္းပိတ္ မဲပိတ္မွ် ထင္က်န္ေနရစ္မည္၊ ေနာက္လူတို႔ အတုခိုး မဲခိုးမွ် သာ ရလိုက္ေခ်ေတာ့မည္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂-ေအာက္တိုဘာထုတ္ နီတိျဖင့္စကားေျပာဆိုျခင္းမွ  ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္
Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

သူေကာင္းဖက္ သူပ်က္ၾကားမ၀င္ သူယုတ္ကပ္ သူျမတ္ေဘးပစင္


ပါပမိတ္ႏွင့္ ကလ်ာဏမိတ္သည္ ေရႊႏွင္မစင္ ပမာရွိေခ်ရာ.. အၾကင္သူသည္ ကလ်ာဏမိတ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေပါင္း မိေနလွ်င္ ထိုသူ႔ထံ သူယုတ္မာ၀င္ မလာ၊ တစ္ဖန္ အျပန္အားျဖင့္.. အၾကင္ သူသည္ ပါပစိတ္ဆိုး သူယုတ္မာမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ထမ္းပိုးတင္ ဦးထမ္းပဲ့ထမ္းအသြင္ ယွဥ္တြဲေနပါမူ ထိုသူ႔ထံသို႔ လည္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အေ၀းကပင္ ေရွာင္သြားေလရာ၏။
မီးသည္ ေရအလႊမ္း အရမ္းေၾကာက္၏။ ေရသည္လည္း မီးအေတာက္ ေသမေလာက္ေၾကာက္၏။ သည့္ပမာလွ်င္ သူယုတ္မာ၏ ႏွလုံးေသြးအလ်ဥ္သည္ သူေတာ္ ေကာင္းဓာတ္ အဆြဲအငင္ျမင္႐ုံႏွင့္ ပင္ တန္႔ေနေသာေၾကာင့္…
တစ္ဖန္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ႏွလုံးသားမ်ားသည္လည္း သူယုတ္မာ၏ ညစ္ညမ္းေသာ ဓာတ္အဟပ္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူး ႐ိုက္ခတ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္..
သူေတာ္ေကာင္းရွိရာအရပ္ သူယုတ္မာမကပ္၊ သူယုတ္မာေနေသာေနရာ သူေတာ္ေကာင္း မလာေခ်။ ယေန႔ ေနရာမ်ားစြာတို႔၌ လူအမ်ား အုပ္လိုက္က်င္းလိုက္ အုံဖြဲ႕ကာ သြားလာေနထိုင္ၾကေသာ္ လည္း ေရခ်ဳိငါး ေရငန္အုပ္စုၾကား တစ္ေကာင္တေလမွ သြားမက်က္စား၊ ေရငန္ငါးလည္း ေရခ်ဳိအုပ္စုတြင္ တစ္ေကာင္တေလမွ်မဆင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာ သူေတာ္ေကာင္း မလာ၊ ဘုရားနား ေက်ာင္းနား သူယုတ္မာ မက်က္စား။     ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာထုတ္ နီတိျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment

တရားပ်က္ လူသက္တက္တက္စင္


တရားဟူသည္ သဘာ၀ သက္သက္၊ သေဘာမွ်ဟူ၍ အဓိပ္ၸာယ္ထြက္ရာ ဒုကၡသမုဒယေဆာင္းေသာ မေကာင္းသေဘာလည္း တရားေၾကာ ေပါေလာပါ၀င္၏။ မဂၢနိေရာဓေဆာင္းေသာ ေကာင္းသေဘာလည္း တရားေၾကာ ေရာေႏွာပါ၀င္၏။
သုိ႔ျဖစ္ရာ
မေကာင္းတရားကား အေမ့သိျဖင့္ ၿငိေနေသာ တိရစၦာန္သုံးတရားေကာင္းတရားသည္သာ မေမ့သိျဖင့္ အၿငိပယ္ဖ်င္ေသာ လူသုံး တရား
ယေန႔ လူ႔ဘ၀ ၀င္ခြင့္ရထား သူမ်ား

မေမ့တရား အထားပ်က္ ေမ့ တရားကသာ ၾကားစြက္၍ အ၀င္ခံ ေနေခ်ေသာ္ တစ္ခ်က္ေမ့ တစ္ကြက္ လူသက္ပ်က္ တိရစၦာန္တို႔ဘက္ သူ႔စိတ္စင္ ထြက္သြားေတာ့သည္။ ေမ့လ်က္ကသိေသာအသိ အၿငိထဲ လဲက် ေနာက္ထပ္ လူျဖစ္ခြင့္ မရ ေတာ့ေသာေၾကာင့္။        ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

Posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္ | Leave a comment